REGULAMIN KART PORADUNKOWYCH

 § 1

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej

2. Regulamin dostępny jest :
a. w studio Egobody ul. Hermanowska 45;
a. w studio Egobody ul. Zwycięska 14B;
b. na stronie www.egobody.pl/karty-podarunkowe/regulamin-kart-podarunkowych

§ 2

1. Karta Podarunkowa wydawana jest w studio Egobody ul. Hermanowska 45 oraz ul. Zwycięska 14B
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest wykupienie jednej z 4 usług oferowanych w ramach Karty Podarunkowej

§ 3

1. Karta Podarunkowa może być używana w studio Egobody bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 31 dni od dnia jej wydania po tym terminie niewykorzystane usługi tracą ważność. W przypadku zakupu liczby treningów większej niż 20 termin ważności Karty Podarunkowej do ustalenia.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

§ 4

1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do wykorzystania na wykupione wczesniej usługi oferowane w zakresie wydawania Kart Podarunkowych.
2. W studio Egobody Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wcześniejsze umówienie terminu wykonania usługi na jaką opiewa Karta Podarunkowa oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed wykonaniem usługi, a także okazanie jej personelowi Egobody.
3. Karta Podarunkowa nie może zostać zakupiona przez aktualnych Klientów na ich nazwisko.

§ 5

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
b. upływu ważności Karty Podarunkowej.