Roman Nowak

Być może jestem daleko od celu, ale jestem bliżej niż byłem od niego wczoraj!