100tny trening – Ela Rusin

100tny trening - Elżbieta Rusin

100 trening Eli to wielkie święto – seniorka – w sprawności i pięknie.

Serdecznie gratulujemy!