Wyzwanie miesiąca – laureaci lipca

W tym miesiącu panowie walczyli ze skłonami z leżenia, a zadaniem dla pań była skomplikowana kombinacja: przysiad+dotknięcie piłką 3 kg podłogi +podskok (maksymalna liczba powtórzeń w ciągu 60 sek.). Wszyscy uczestnicy spisali się świetnie i tym sposobem na ul. Hermanowskiej zwyciężają Honorata Wilanowska i Adam Wilanowski, a na ul. Zwycięskiej Renata Orłowska i Sebastian Łohunko. Gratulujemy!

HERMANOWSKA

Honorata Wilanowska

Adam Wilanowski

ZWYCIĘSKA

Renata Orłowska

Sebastian Łohunko

Gratulacje!

Wszyscy laureaci otrzymują od nas masaż w prezencie – gratulujemy raz jeszcze!